Eerste lezertjes

Hier vind je alle leesboeken die een AVI-niveau hebben per leesniveau.

Beginnende lezer? Wie in het eerste leerjaar zit, kan in de bib sparen voor een leesgroeiboek. Vraag er naar aan de infobalie.

lezen op AVI-niveau

AVI-conversietabel

In de bib staan de boeken voor eerste lezertjes op AVI-niveau. We gebruiken hiervoor de nieuwe avi-codes.

De boeken van AVI-start tot en met AVI-E5 vind je voor de andere leesboeken. Vanaf AVI-M6 staan deze boeken tussen de andere leesboeken. Hieronder zie je per AVI-niveau welke boeken we in de bib hebben.

Groeiboeken zijn boeken waarbij je meerdere AVI-niveaus leest. Je start bij bijvoorbeeld AVI-start en gaat dan telkens een niveau hoger.

Samenleesboeken zijn bedoeld om samen met een volwassenen te lezen.

 

5 vingertest

Wil je weten of het boek geschikt is voor jou? Doe de vijfvingertest!

Kies een boek en lees aandachtig de eerste pagina uit het gekozen boek.

Kom je een moeilijk woord tegen? Steek dan één vinger op. Doe dit telkens je een nieuw moeilijk woord tegenkomt.

Op het einde van de pagina tel je alle opgestoken vingers:

  • Tel je meer dan vijf vingers? Dit boek lezen is nog te moeilijk. Je kiest best een ander boek.
  • Tel je minder dan vijf vingers? Lezen maar!